Komiteler
03 Mart 2022

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ LİSTESİ           

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı Tıbbi Hizmetler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Op. Dr. Gizem KOCAOĞLU

 

Cerrahi Branş Uzmanı

 

 

Uzm. Dr. Osman Can ÖZTÜRK

 

Dahili Branş Hekimi

 

 

Uz. Dr. Cafer Mutlu SARIKAŞ

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

 

 

Ökkeş AKSOY

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni

 

 

 

Yasemin ÇANDARLI

Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu

 

 

Filiz Aygen DİKİCİ

Eczacı

 

 

Didem AKKAYA

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

Nagihan CERAN

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

Tuğçe DAĞ

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ LİSTESİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Op. Dr.Rahmi Gökhan EKİN

Başhekim

Komite Başkanı Tıbbi Hizmetler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

Figen KARAOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdürü

İdari Mali İşler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

 

 

İpek DOĞANAY

 

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 

Ezgi ÖZEL

ÇHGB

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Didem AKKAYA

 

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

Nurcan CAN

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

Kadriye ÜNALAN

Anestezi Teknisyeni

 

 

 

Ersin TAL

Radyoloji Teknisyeni

 

 

 

Ökkeş AKSOY

 

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni

 

 

 

Nagehan Ceran

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ LİSTESİ                 

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı Tıbbi Hizmetler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Ayşe Seda ERDAL

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

Ezgi öZEL

Eğitim Hemşiresi

 

 

Şefika KAYA

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

 

Tuğçe DAĞ

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ LİSTESİ              

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı Tıbbi Hizmetler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

Rahmetullah GÜZELSOY

 

Hastane Müdür Yardımcısı

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Ezgi Özel

İSG

 

 

Nurettin AYKURT

Teknik Servis Sorumlusu

 

 

Gökhan ÖLMEZ

Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu

 

 

Deniz GAZİOĞLU

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu

 

 

Nagehan CERAN

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

 

Nagehan KÖKSAL

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

 

 

AKILCI İLAÇ  KOMİTESİ VE İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı Tıbbi Hizmetler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Op.Dr . Gizem KOCAOĞLU

Cerrahi Branş Hekimi

 

 

 

Uz.Dr. Osman Can ÖZTÜRK

Dahili Branş Hekimi

 

 

Filiz Aygen DİKİCİ

 

Hastane Farmokovijilans Sorumlusu-Eczacı

 

 

Gülay BAŞOĞLU

Hasta İletişim Birimi Sorumlusu

 

 

Didem AKKAYA

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBİ CİHAZ YÖNETİM  EKİBİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Ökkeş AKSOY

Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu

 

 

Deniz GAZİOĞLU

Kalibrasyon ve Cihaz Envanter Sorumlusu

 

 

 

 

HASTA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı Tıbbi Hizmetler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

Figen KARAOĞLU

 

İdari Mali İşler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Gülay BAŞOĞUL

Hasta Hakları Temsilcisi

 

 

GİRAY DAŞDEMİR

Çalışan temsilcisi

 

 

 

ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Op. Dr.Rahmi Gökhan EKİN

Başhekim

Komite Başkanı Tıbbi Hizmetler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

Figen KARAOĞLU

 

İdari Mali İşler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

EZGİ ÖZEL

ÇHGB Birim sorumlusu

 

 

 

 

 

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Uz.Dr.Osman Can ÖZTÜRK

Dahili Branş Hekimi

 

 

Op.Dr. . Gizem KOCAOĞLU

Cerrahi Branş Hekimi

 

 

Ecz.Filiz AYGEN DİKİCİ

Eczacı

 

 

Didem AKKAYA

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı Tıbbi Hizmetler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

Figen KARAOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdürü

İdari Mali İşler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Özgür ŞEVKLİ

Bilgi Güvenliği Sorumlusu

 

 

Yasemin ÇANDARLI

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

 

Hüseyin URK

HBYS Firma Sorumlusu

 

 

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ  DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı Tıbbi Hizmetler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

EZGİ ÖZEL

BEYAZ KOD-ÇALIŞAN HAKLARI

 

 

DİDEM AKKAYA

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

FİLİZ AYGEN DİKİCİ

ECZACI

 

 

 

 

LABORATUAR TETKİK  KOMİTESİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı Tıbbi Hizmetler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

Figen KARAOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdürü

İdari Mali İşler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

 

Op.Dr.Gizem KOCAOĞLU

Cerrahi Branş Hekimi

 

 

Uzm. Dr. Osman Can ÖZTÜRK

 

Dahili Branş Hekimi

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Ökkeş AKSOY

Kan Tranfüzyon Birim Sorumlusu

 

 

Uzm.Dr.Cafer Mutlu SARITAŞ

Anestezi Uzmanı

 

 

Kadriye ÜNALAN

Anestezi Teknisyeni

 

 

 

Didem AKKAYA

Hemşire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFÜZYON KONTROL  KOMİTESİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Üst Yönetim

Komite Başkanı

 

 

Ökkeş AKSOY

Kan Transfüzyonu Birim Sorumlusu

 

 

Op.Dr . Gizem KOCAOĞLU

Cerrahi Branş Hekimi

 

 

Uz.Dr. Osman Can ÖZTÜRK

Dahili Branş Hekimi

 

 

Uzm.Dr.Cafer Mutlu SARITAŞ

Anestezi Uzmanı

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

Didem AKKAYA

Hemşire

 

 

 

 

 

NUTRİSYON KOMİTESİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Üst Yönetim

Komite Başkanı

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

 

Uz.Dr. Osman Can ÖZTÜRK

Dahili Branş Hekimi

 

 

 

Nilüfer YILDIRIM

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

Büşra YILDIZ

Diyetisyen

 

 

Ecz.Filiz AYGEN DİKİCİ

Eczacı

 

 

 

Didem AKKAYA

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

Nurcan CAN

Nutrisyon Hemşiresi

 

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Op. Dr.Rahmi Gökhan EKİN

Başhekim

Üst Yönetim

Komite Başkanı

 

 

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Üst Yönetim

Komite

 

 

Figen KARAOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdürü

İdari Mali İşler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri

 

 

Uz.Dr.Alev DEMİREL

Enfeksiyon Kontrol Hekimi

 

 

Op.Dr. . Gizem KOCAOĞLU

Cerrahi Branş Hekimi

 

 

Uz.Dr. Osman Can ÖZTÜRK

Dahiliye

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

Didem AKKAYA

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

 

Nurcan CAN

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

 

 

Ecz.Filiz AYGEN DİKİCİ

Eczacı

 

 

Ökkeş AKSOY

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni

 

 

 

Ayşe Seda ERDAL

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

Vesile BAŞCI İŞLEK

Sterilizasyon Sorumlusu

 

 

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Üst Yönetim

Komite Başkanı

 

 

NAİLE ÇALIK

Radyoloji uzm.

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri

 

 

Ersin TAL

Radyoloji Sorumlu Teknisyeni

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

EZGİ ÖZEL

Hemşire

 

 

Nurettin AYKURT

Teknik Servis Sorumlusu

 

 

 

 

 

BİNA TURU EKİBİ                                                                                                                                                                 

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Dr. Derya KOZANOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Üst Yönetim

Komite Başkanı

 

 

Rahmi GÜZELSOY

Müdür Yardımcısı

 

 

Nilüfer YILDIRIM

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

Deniz Gazioğlu

Tıbbi cihaz Sorumlusu

 

 

Ezgi ÖZEL

İSGB Sorumlusu

 

 

Didem AKKAYA

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

 

Sivil Savunma Birim Sorumlusu

 

 

Nurettin AYKURT

Teknik Servis Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYAZ KOD SORUMLU EKİBİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Uzm.Dr Derya KOZANOĞLU

Bşhk.Yrd.

Üst Yönetim

Tıbbi Temsilci

 

 

FUNDA SOLMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri

 

 

Rahmi Güzelsoy

Güvenlik amiri/Müdür Yrd.

 

 

EZGİ ÖZEL

ÇHGB Sorumlusu

 

 

İPEK DOĞANAY

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 

CEM KOLÇAK

GÜVENLİK ŞEFİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBE KOD SORUMLU EKİBİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Rahmetullah GÜZELSOY

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

İdari İşler Yöneticilerinden Bir Temsilci

 

 

İpek DOĞANAY

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 

Gökhan ÖLMEZ

Sivil Savunma

 

 

Nagihan CERAN

Servis Hemşiresi

 

 

 

Nurettin AYKURT

Teknik Servis Elemanı

 

 

Cem KOLÇAK

Güvenlik Görevlisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAVİ KOD SORUMLU EKİBİ

ADI-SOYADI

 

GÖREV

TEBELLÜĞ TARİHİ

İMZASI

Uzm.Dr Derya KOZANOĞLU

Bşhk.Yrd.

Üst Yönetim

Tıbbi Temsilci

 

 

Uzm.Dr.Cafer Mutlu SARIKAŞ

Anestezi Uzmanı

 

 

Dr.Burcu BİCAN EKMEKÇİ

Acil Servis Sorumlu Hekimi

 

 

Tuğçe DAĞ

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

 

 

Kadriye ÜNALAN

 

Anestezi Teknisyeni

 

 

 

Cem KOLÇAK

Güvenlik Görevlisi

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMOKOVİJİLANS SORUMLUSU: Ecz. Filiz AYGEN DİKİCİ

MATERYOVİJİLANS SORUMLUSU: Özlem KÜTÜK

TIBBİ CİHAZ MATERYOVİJİLANS SORUMLUSU: Deniz GAZİOĞLU

HEMOVİJİLANS SORUMLUSU: NAGEHAN CERAN

NÜTRİSYON HEMŞİRESİ: Nurcan CAN

 

MAVİ KOD MÜDAHALE EKİBİ (MESAİ İÇİ ve MESAİ DIŞI)

Nöbetçi uzm.dr.(mesai dışı)

 Nöbetçi Acil Doktoru

Anestezi sorumlu Dr.(mesai içi)

Nöbetçi Anestezi Teknisyeni

Acil Servis Sorumlusu (Mesai İçi)

Acil Servis Hemşiresi

Güvenlik Amiri (Mesai İçi)

Nöbetçi Güvenlik Personeli (Mesai Dışı

 

BEYAZ KOD MÜDAHALE EKİBİ (MESAİ İÇİ VE MESAİ DIŞI)

Tıbbi hizmetlerden sorumlu Bhkm.yrd:Derya KOZAOĞLU

İdr.mali işler mdr yrd:Rahmetullah GÜZELSOY

İlgili Birim Sorumlusu (Mesai İçi)

İlgili Birim Hemşiresi (Mesai Dışı)

Güvenlik Amiri (Mesai İçi)

Nöbetçi Güvenlik Personeli (Mesai Dışı)

Çalışan Temsilcisi (Mesai İçi)