Temel İlke ve Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

İletişim
*Bizden hizmet alanların deneyimlerine önem vermek,öneri sistemlerimize etkin olarak katılımlarını sağlamak.
*Çalışanlarımızla birlikte oluşturduğumuz güven ortamındagörüş ve önerileri değerlendirmek.
Güven
*Bilgi ve deneyimlerimizdenyararlanarak sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinde güven duyulan bir sağlıkkurumu olmak.
Bilgi
*Tıp hizmetinde bilginin önemli olduğu bilinci içinde,
*En iyi şekilde nasıl hizmet vereceğimizi bilgi ışığında öğrenmek,
*Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda hizmet vermek.
Sorumluluk
*Görev bilinci içinde sorumluluklarımızın farkında olmak,
*Tıbbi etik ve insane değerlere sahip çıkmak
Duyarlılık
*Topluma ve çevre bilincine karşı duyarlı bireyler olmaktır.
Vefa
*Hastanemizde geçmişte hizmet veren büyüklerimize,
*Geçmişten bugüne dekbize her zaman güvenen hastalarımıza olan vefa borcumuzun farkında olmak.
Dayanışma
*Başarımızın temelinde çalışanlarımızın olduğuna inanmak.
Bütüncül Yaklaşım
*Her insan değerlidir,inancı içinde,
*Her koşulda hizmet vermek,her insane eşit koşulda sağlık hizmeti sunmak bilinci ile toplumun her ferdine kaliteli sağlık hizmeti sunmak.
Şeffaflık ve Dürüstlük
*Kurumumuz kayıtlarında yer alan bilginin,ilgili kişiler tarafından izlenebilirliğini sağlamak,
*Doğruluğunu bozmadan tarafsız olarak paylaşmak ve korumak.
Toplam Kalite Yönetimi
*Kaliteyi bütüncül yaklaşımla yönetmek ve hep birlikte,her an kaliteli hizmet sunmak.