T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Foça Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Foça Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komiteler

Güncelleme Tarihi: 10/12/2018

2018 KOMİTELER GÖREVLENDİRME LİSTESİ

LABORATUAR TETKİK  KOMİTESİ


Başhekim :
Alper İLERİ

Cerrahi Branş Hekimi:Ahmet KAYA

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Dahili Branş Hekimi:Canan BİLGİÇ

Acil Servis Sorumlu Uzmanı:Derya KOZANOĞLU

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni:Ökkeş AKSOY

Acil Servis Sorumlu Pratisyen Hekimi:Murat SOMALITRANSFÜZYON KONTROL  KOMİTESİ


Başhekim :
Alper İLERİ  

Kan Transfüzyonu Sorumlu Hekimi:Semih DEMİR

Kan Transfüzyonu Birim Sorumlusu: Ökkeş AKSOY

Cerrahi Branş Hekimi:Havvagül OHAN

Dahili Branş Hekimi:Derya KOZANOĞLU

Anestezi Uzmanı:Ali ALAGÖZ

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Anestezi Teknisyeni:Ece ATATMAN

Pediatri  Uzmanı:Canan BİLGİÇ

Kadın Doğum Uzmanı:Alper İLERİHASTA GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ


Başhekim :Alper İLERİ

İdari ve Mali İşler Müdürü:Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Cerrahi Branş Hekimi:Havvagül OHAN

Dahili Branş Hekimi:Canan BİLGİÇ

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni:Ökkeş AKSOY

Anestezi Uzmanı:Ali ALAGÖZ

Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu: Yasemin ÇANDARLI

Eczane Birim Sorumlusu:Filiz AYGEN

                   Eğitim Hemşiresi:Didem AKKAYA                        

Bölüm Kalite Sorumlusu: Sibel YAŞLI

Bölüm Kalite Sorumlusu: Nesrin ÖZBEKÇALIŞAN GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ


Başhekim :Alper İLERİ

İdari ve Mali İşler Müdürü:Mümtaz DÖĞER

İdari ve Mali İşler Müdürü(Güvenlik Amiri):Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Cerrahi Branş Hekimi:Havvagül OHAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Didem AKKAYA

Anestezi Teknisyeni:Emine AKYILDIZ

Radyoloji Teknisyeni: Salih AZAP

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni:Ökkeş AKSOY

Bölüm Kalite Sorumlusu: Sibel YAŞLI

Bölüm Kalite Sorumlusu: Gülay BAŞOĞULTESİS GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ


Başhekim :Alper İLERİ

İdari ve Mali İşler Müdürü:Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Teknik Servis Sorumlusu: Nurettin AYKURT

Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu: Süreyya AKDOĞAN

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu: Deniz GAZİOĞLU

Hekim Dışı Sağlık  Personeli: Ayşegül TAYLAN

Bölüm Kalite Sorumlusu: Sibel YAŞLI

Bölüm Kalite Sorumlusu: Nesrin ÖZBEKEĞİTİM  KOMİTESİ


Başhekim :
Alper İLERİ

İdari ve Mali İşler Müdürü:Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Pediatri  Uzmanı:Canan BİLGİÇ

Hemşire:Ayşe Seda ERDAL

Eğitim Hemşiresi: Didem AKKAYA

Bölüm Kalite Sorumlusu: Sibel YAŞLI

Bölüm Kalite Sorumlusu: Nesrin ÖZBEKAKILCI İLAÇ  KOMİTESİ VE İLAÇ YÖNETİM EKİBİ


Başhekim :
Alper İLERİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Cerrahi Branş Hekimi:Havvagül OHAN

Dahili Branş Hekimi:Semih DEMİR

Hastane Farmokovijilans Sorumlusu:FİLİZ AYGEN

Hasta Hakları Birim Sorumlusu:Nigar İNAN

Eczane Sorumlusu: Filiz AYGEN

NUTRİSYON KOMİTESİ


Başhekim :
Alper İLERİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Cerrahi Branş Hekimi:Havvagül OHAN

Dahili Branş Hekimi:Semih DEMİR

Bölüm Kalite Sorumlusu: Sibel YAŞLI

Eczane Sorumlusu:Filiz AYGEN

Hemşire: Ayşegül TAYLANENFEKSİYON KONTROL  KOMİTESİ


Başhekim :
Alper İLERİ

İdari ve Mali İşler Müdürü: Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Özgür Şenay ELCİK

Cerrahi Branş Hekimi: Havvagül OHAN

Dahili Branş Hekimi:Semih DEMİR

Pediatri  Uzmanı:Canan BİLGİÇ

Eczane Sorumlusu:Filiz AYGEN

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni:Ökkeş AKSOY

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi:Didem AKKAYARADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ


Başhekim :
Alper İLERİ

İdari ve Mali İşler Müdürü:Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Radyoloji Sorumlu Teknisyeni:Salih AZAP

Hemşire: Süreyya AKDOĞAN

Aile Hekimi Uzmanı :Derya KOZANOĞLUBİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ


Başhekim :
Alper İLERİ

İdari ve Mali İşler Müdürü:Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu: Esin İNAN

HBYS Firma Sorumlusu:Yasemin ÇANDARLI

Personel İşleri Sorumlusu: Özgür ŞEVKLİBİNA TURU EKİBİ:


İdari ve Mali İşler Müdürü:
Mümtaz DÖĞER

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı:Şaban MUTLUER

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Teknik Servis Sorumlusu:Nurettin AYKURTİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU:


Başhekim :
Alper İLERİ

İdari ve Mali İşler Müdürü:Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

İş Yeri Hekimi :Murat SOMALI

Sivil Savunma Uzmanı:Süreyya AKDOĞAN

Teknik Servis Sorumlusu:Nurettin AYKURT

Çalışan Temsilcisi: Süreyya AKDOĞANBEYAZ KOD SORUMLU EKİBİ:


Başhekim:
Alper İLERİ

İdari ve Mali İşler Müdürü: Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:Özgür Şenay ELCİK

Tıbbi Temsilci :Murat SOMALI

Çalışan Temsilcisi: Süreyya AKDOĞANPEMBE KOD SORUMLU EKİBİ:


İdari ve Mali İşler Müdürü:
Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Özgür Şenay ELCİK

Bölüm Kalite Sorumlusu: Sibel YAŞLI

Teknik Servis: Nurettin AykurtMAVİ KOD SORUMLU EKİBİ:


Acil Servis  Sorumlu Hekimi:
Murat SOMALI

Anestezi  Hekimi: Ali ALAGÖZ

Acil Servis  Sorumlu Hemşiresi: Nesrin ÖZBEK

Anestezi Teknisyeni: Emine AKYILDIZFARMOKOVİJİLANS SORUMLUSU


FİLİZ AYGEN

HASTA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ


İdari ve Mali İşler Müdürü:
Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ

Hasta Hakları Birim Sorumlusu:Nigar İNANTIBBİ CİHAZ YÖNETİM  EKİBİ


Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu:
Ökkeş AKSOY

Kalibrasyon ve Cihaz Envanter Sorumlusu: Deniz GAZİOĞLUANTİBİYOTİK KONTROL  EKİBİ


Cerrahi Branş Hekimi:
Havvagül OHAN

Dahili Branş Hekimi:Semih DEMİR

Eczane Sorumlusu:Filiz AYGENÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ


Başhekim :
Alper İLERİ

İdari ve Mali İşler Müdürü:Mümtaz DÖĞER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Özgür Şenay ELCİK

Kalite Yönetim Direktörü:Funda SOLMAZ