T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Foça Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Foça Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tarihçe

Güncelleme Tarihi: 24/10/2018

1932'li yıllarda şimdiki hastanenin bulunduğu yerde Askeri hastane hizmet vermiştir.

1948 yılında zamanın Sağlık Bakanı Dr.Behçet UZ tarafından Foça ve Selçuk'ta sağlık evi yaptırılmak istenince şimdiki Hastanemizin bulunduğu bu alana Sağlık evi olarak mevcut bina yaptırılmıştır.

Foça'daki bu sağlık evi 1995 yılına kadar Sağlık evi,Hükümet Tabipliği,Sağlık Merkezi ve Merkez Sağlık Ocağı gibi değişik isimlerle Foça'lılara sağlık hizmeti sunmuştur.

 

1990'lı yıllarda tekrar bakım onarım için ele alınan bina, 1995 Ağustos ayında hastane olarak resmen hizmete açılmıştır.

Zaman içinde hastaneye ek bina ihtiyacı doğmuş ve bitişiğindeki sağlık Ocağına ait lojman 1996 yılında hastaneye katılmış,yapılan tadilat ve onarımla 1997 yılında bu bina hizmete sunulmuştur. Bu ilave ile yatak sayısı fiili 15 iken 25 olmuştur.Koroner yoğun bakım ünitesi kurulmuştur.Jeneratör alınmış, Ameliyathane ekipmanları modernleştirilmiştir,Servis ve poliklinik hizmetleri modernize edilmiştir.

Kısmen Bilgisayar Otomasyonuna geçilmiş, Laboratuvar en modern gereçler ve ekipmanla donatılmıştır. Doğum ve Çocuk Servisleri içinde ekipmanlar tamamlanmıştır.1998 yılında modern bir diyaliz birimi oluşturularak Foça'lıların hizmetine sunulmuştur.

Zaman içinde fiziki ve teknik yetersizlik nedeniyle hizmet sunumu zorlaşmaya başlayınca ek kat yapılması ihtiyacı gündeme gelmiş ve bu konuda Hayırsever Reha MİDİLLİ'nin yardımına müracaat edilmiş kendilerinin bu işi üstlenerek yaptırması ile, Hastaneye 17 adet oda,3 adet ameliyat salonu,l adet ameliyat öncesi,1 adet ameliyat sonrası bakım odaları ile 1 adet asansör ilave edilmiş,650 metrekare daha kullanım alanı kazanılarak fiili 50(elli)yatak kapasitesine ulaşılmış,fiziki ve teknik donanımında bariz rahatlama meydana gelmiştir.Yapılan bu işlemler için Sayın Reha MİDİLLİ tarafından 2001 yılı fiyatlarıyla 485.000.000.000.Tl.harcanmıştır.Hastanemiz 2222 m2 alan üzerinde 851m2'lik inşaat alanı üzerinde üç kat olarak inşa edilmiştir.

Hastanede Acil Servis hizmeti 24 saat kesintisiz olarak verilmekte.

Poliklinikler belirli branşlarda hergün,bazı branşlarda haftanın belirli günlerinde hizmet vermektedir. Halihazırda Genel Cerrahi,Dahiliye,Ortopedi,Çocuk,K.Doğum ve Diş branşlarında poliklinik hizmeti düzenli olarak verilmektedir.

Göz, Nöroloji,Anestezi,KBB,Cildiye ve Üroloji branşlarında belirli günlerde hizmet verilmektedir..Hastanemizde toplam olarak 78'i 657'ye tabi, 24'ü sözleşmeli, olmak üzere 102 kişi hizmet vermektedir. .