Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar

Laboratuvar Hizmetleri: Menemen Devlet Hastanesi ( Hormon, Elisa, Kültür Testleri) , Karşıyaka Devlet Hastanesi ( HBA1C) , Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi ( Talasemi, Serbest Testesteron, Total Testesteron)

 

Görüntüleme Hizmetleri: Menemen Devlet Hastanesi ( Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrason, Mamografi, Elektroensefalografi (EEG), Elektromiyografi (EMG), Kemik dansitometresi, Renkli Doppler 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Foça Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.