Refakatçi ve Ziyaretçi Kuralları

 

ZİYARET KURALLARI                                                                          
1. Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün öğlen 13.00-14.00 arası, akşam 19:00-20:00 arası olup, bu saatler dışında kesinlikle ziyaretçi alınmaz. 
2. Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili bilgi alınması sağlanır. 
3. 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmeleri gözbebeğimiz çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur. 
4. Ziyarete gelirken yiyecek ve kuru çiçek getirilmeyecektir. Bununla ilgili olarak giriş kapısında kontrol yapılır. 
5. Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastalar rahatsız etmeyiniz
6. Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümleri uygulanacaktır. 
7. Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü servis çalışanları, hastane girişi güvenlik görevlisi tarafından yapılır. 

REFAKET KURALLARI                                                                 
1. Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
2. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır. 
3. Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır. 
4. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00 den sonra kapatılması gerekir. 
5. Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır. 
6. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 
7. Refakatçiler hastane dahilin de tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır. 
8. Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir. 
9. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir. 
10. Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenecektir. 
11. Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır. 
12. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir. 
13. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir.

REFAKATÇI POLİTİKASI

 Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.
 Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
 Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 Refakatçi için Servis hemşiresi tarafından bir refakatçi kartı verilir ve bu kartı hastanede bulunduğu sürece üzerinde taşımak zorundadır.
 Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
 Refakatçi, kartını göstererek hastane yemeği yiyebilir
 Refakatçilerin hasta yatağında veya boş hasta yatağında yatmalarına izin verilmez. Refakatçi koltuklarında dinlenmeleri uygundur.
 Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin ziyaret ve refakatine izin verilmez.

 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Foça Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.