Hasta Hakları

HASTA OLARAK SİZİN

 
- Sağlık durumunuz, sizlere uygulanacak tıbbi işlemler, bunların yarar ve riskleri, alternatif tedavi usulleri ve hastalığın seyri konusunda bilgi istemeye,
 
- Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, sosyo-ekonomik durumlarınız dikkate alınmadan tıbbi etik ve deontolojik ilkelere uyularak eşitlik 
içinde hizmete ulaşmaya
 
- Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan sağlık elemanlarını ve diğer yardımcı ekip elemanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye
 
- Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye
 
- Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya
 
- Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye
 
- Sağlık kuruluşu ve ekibini seçme ve değiştirmeye
 
- Size uygulanacak tedavi sırasında sizi ve tedaviyi olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde refakatçi bulundurmaya
 
- Haklarınızın ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya 
 
- Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, nazik, şefkatli ve güler yüzlü sağlık hizmeti almaya 
 
HAKKINIZ VARDIR.
 
Sağlıkla Kalınız . . .
 

01.08.1998 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği'ne ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanın.

 

Hasta Hakları Yönetmeliği'ne ilişkin indirilebilir dökümanlar

   Word formatında indirmek için tıklayın.

  Pdf formatında indirmek için tıklayın.

Zip formatında indirmek için tıklayın
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Foça Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.